Testamente

Alle har brug for et testamente, uanset om man er gift, samlevende, har særbørn, ønsker at gøre arv til særeje for børn eller andre, ønsker at båndlægge arv eller ønsker at sikre arvinger på bedste vis.

Med et testamente har du selv indflydelse på, hvordan arven skal fordeles, når du engang dør. Og du skåner din familie for at tage stilling til fordeling af arven.

Fire grunde til at få lavet et testamente

  1. Lever du papirløst, bør du oprette testamente til fordel for din samlever, da der ellers ikke er nogen arveret mellem jer indbyrdes.
  2. Sammenbragte familier bør oprette et testamente, for at sikre at arven fordeles ligeligt mellem alle børnene. Uden testamente vil arvens fordeling mellem børnene blive meget forskellig, alt efter hvem, der dør først.
  3. Hvis du ønsker, at sikre din ægtefælle en bedre retsstilling, end den arveloven giver.
  4. Hvis du vil sikre, at arven efter dig forbliver ved dine arvinger og ikke skal deles med en eventuel ægtefælle.

Pr. 1. januar 2008 kom en ny arvelov, som gør det muligt for dig at råde over en større del af din formue end hidtil. Den gør det således nemmere, at opfylde dine individuelle ønsker, f.eks. at sikre dine nærmeste mest muligt. Med et testamente kan du ændre på, hvem der skal arve dig, og hvor meget.

Hjælp til udarbejdelse af testamente

Vi tilbyder udarbejdelse af alle former for testamenter.

Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale, så vi kan drøfte dit ønske til et testamente.

Vi anbefaler at testamentet efterfølgende bliver underskrevet og registreret ved en notar i en af byretterne. Det koster et gebyr på 300 kr.

Book en gratis og uforpligtende samtale