Om Panorama Advokaterne ApS

Panorama Advokaterne ApS er organiseret som et anpartsselskab under CVR.nr. 39 90 54 77 og er etableret på adressen Kanalvej 11, 5600 Faaborg

Tlf.nr. 28 35 42 47
kontakt@panoramaadvokaterne.dk
Klientkonto: 5056 – 1384525

Advokaterne hos Panorama Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Panorama Advokaterne er omfattet af firmaets ansvarsforsikring for 10.000.000 kr. pr. skade og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Panorama Advokaterne, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Vi er underlagt tavshedspligt og enhver oplysning der modtages i forbindelse med en opgave behandles fortroligt.

Panorama Advokaterne anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Panorama Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

En evt. klage over advokatens adfærd eller honorar kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

 

Kontor Fyn

Kontaktinfo:

Adresse: Kanalvej 11, 5600 Faaborg

Telefon: 28 35 42 47
Mail: kontakt@panoramaadvokaterne.dk

 

kontor djursland