Lejeret og lejekontrakter

Uanset om du er lejer eller udlejer, kan det være svært at gennemskue indholdet i en lejekontrakt. Er lejens størrelse rimelig og ifølge reglerne på området? Kan lejemålet fremlejes? I hvilken stand skal lejemålet afleveres? Skal uenigheder afgøres af Huslejenævnet eller ved domstolene? Panorama Advokaterne gennemgår gerne alle detaljerne i lejekontrakten, så du undgår unødige konflikter.

Er du som lejer eller udlejer havnet i en lejeretlig konflikt, og har brug for juridisk rådgivning? Vi kan bistå dig igennem hele processen.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Genforhandling og fornyelse af lejekontrakter
 • Mangler ved lejemålet
 • Lejeregulering
 • Fremleje
 • Afståelse af lejemål
 • Skatter og afgifter
 • Opsigelse og ophævelse, herunder fraflytningsopgørelser
 • Tvister ved Huslejenævnet
 • Forpagtningskontrakter
 • Drift af udlejningsejendomme

Kontakt Panorama Advokaterne for en gratis og uforpligtende samtale, så vi kan drøfte dine muligheder.

Book en gratis og uforpligtende samtale