Dødsbobehandling

Hvad gør man lige efter dødsfaldet?

Når et familiemedlem dør, skal de nærmeste pårørende i løbet af ganske kort tid tage stilling til mange og for de fleste helt uvante ting. Det første du skal gøre er, at rette henvendelse til en bedemand. Bedemanden vil gennem sognepræsten oplyse skifteretten om dødsfaldet. Herefter skal der tages stilling til, hvordan dødsboet skal behandles. Det vil for de fleste være en stor hjælp, at få juridisk assistance til at skifte boet.

Vi tilbyder bistand indenfor dødsbobehandling dvs. skifte af et dødsbo, hvis I som arvinger har brug for kompetent juridisk rådgivning til at hjælpe Jer. Vi rådgiver om valg af skifteform og andre spørgsmål, så boet skiftes optimalt.

Vi kan hjælpe med:

Diverse begæringer/erklæringer omkring boets udlevering til privat skifte eller uskiftet bo.

  • Varetagelse af boet
  • Diverse korrespondance med banker, offentlige myndigheder osv.
  • Sørge for boets aktiver bliver vurderet
  • Udarbejdelse af åbningsstatus
  • Udarbejdelse af boregnskab
  • Udarbejdelse af selvangivelse
  • Udarbejdelse af formueoversigt i uskiftet bo
  • Digital tinglysning af skifteretsattest
  • Afregning

Vores honorar i forbindelse med bobehandlingen indgår som et passiv i boregnskabet og kan således fradrages, inden boafgiften beregnes.

Honoraret for vores bistand vil blive beregnet med udgangspunkt i det tidsforbrug, der anvendes på bobehandlingen.

Book en gratis og uforpligtende samtale